Home

KNMG District VI

 

Welkom op de website van het KNMG district VI regio Rijnmond en omstreken

 

De KNMG is de organisatie van en voor artsen in Nederland en is de enige koepelorganisatie die namens alle artsen in Nederland kan spreken. Het doel van de KNMG is het bevorderen van de kwaliteit van de volksgezondheid in Nederland. Dit doel geeft de KNMG vorm door het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de opleiding, door het borgen van de vertrouwensrelatie tussen patiënt en arts, en door artsen te stimuleren verantwoording af te leggen voor hun handelen. Dit alles binnen het professionele kader dat voor de beroepsgroep geldt.

 

Alle activiteiten van de KNMG zijn gebaseerd op deze uitgangspunten. De activiteiten van de KNMG zijn onder te verdelen in drie groepen:

 

1. Maatschappelijk handelen.
2.
Kwaliteit, Kennis & Wetenschap .
3.
Organiseren van communicatiemiddelen en het entameren van discussie.